ZADACI, RJEŠENJA, REZULTATI

1. BROJEVNI IZRAZI
2. GEOMETRIJSKI I STEREOMETRIJSKI ELEMENTI SA BROJEVNIM IZRAZIMA
3. STEPENI SA PRIRODNIM EKSPONENTOM
4. POLINOMI I LINEARNA FUNKCIJA OBLIKA y = kx + n
5. ALGEBARSKI RAZLOMCI
6. LINEARNE JEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM
7. LINEARNE NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM
8. ALGEBARSKI „PROBLEMI“ SA JEDNOM/DVIJE NEPOZNATE
9. GEOMETRIJSKI „PROBLEMI“ SA JEDNOM/DVIJE NEPOZNATE
10. „GEOMETRIJSKA TIJELA“ I STEREOMETRIJSKI „PROBLEMI“ SA JEDNOM/DVIJE NEPOZNATE
ZADACI SA PRIJEMNIH ISPITA IZ MATEMATIKE ZA UPIS UČENIKA U GIMNAZIJU, MEDICINSKU, TEHNIČKE I DRUGE SRODNE ŠKOLE

Poštovani i dragi maturanti,

Pružamo vam jedinstvenu priliku da se bolje spremite za maturalni ispit iz matematike. Pred vama je puno zadataka sa prijemnih ispita iz matematike koje su polagali brojne generacije osmaša ispred vas. Smatramo da će vam biti od velike koristi ukoliko ih preradite. U najboljoj namjeri postoji mogućnost da su se neki testovi ponovili, ali ne zamjerite.