ZADACI, RJEŠENJA, REZULTATI


1. BROJEVNI IZRAZI
2. GEOMETRIJSKI I STEREOMETRIJSKI ELEMENTI SA BROJEVNIM IZRAZIMA
3. STEPENI SA PRIRODNIM EKSPONENTOM
4. POLINOMI I LINEARNA FUNKCIJA OBLIKA y = kx + n
5. ALGEBARSKI RAZLOMCI
6. LINEARNE JEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM
7. LINEARNE NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM
8. ALGEBARSKI „PROBLEMI“ SA JEDNOM/DVIJE NEPOZNATE
9. GEOMETRIJSKI „PROBLEMI“ SA JEDNOM/DVIJE NEPOZNATE
10. „GEOMETRIJSKA TIJELA“ I STEREOMETRIJSKI „PROBLEMI“ SA JEDNOM/DVIJE NEPOZNATE
ZADACI SA PRIJEMNIH ISPITA IZ MATEMATIKE ZA UPIS UČENIKA U GIMNAZIJU, MEDICINSKU, TEHNIČKE I DRUGE SRODNE ŠKOLE


Poštovani i dragi maturanti,


Pružamo vam jedinstvenu priliku da se bolje spremite za maturalni ispit iz matematike. Pred vama je puno zadataka sa prijemnih ispita iz matematike koje su polagali brojne generacije osmaša ispred vas. Smatramo da će vam biti od velike koristi ukoliko ih preradite. U najboljoj namjeri postoji mogućnost da su se neki testovi ponovili, ali ne zamjerite.


Zadaci sa prijemnih ispita 1998-99


Zadaci sa prijemnih ispita 2000-01


Zadaci sa prijemnih ispita 2001-02


Zadaci sa prijemnih ispita 2002-03


Zadaci sa prijemnih ispita 2003-04


Zadaci sa prijemnih ispita 2004-05


Zadaci sa prijemnih ispita 2005-06


Zadaci sa prijemnih ispita 2006-07


Zadaci sa prijemnih ispita 2006


Zadaci sa prijemnih ispita 2007


Zadaci sa prijemnih ispita 2008


Zadaci sa prijemnih ispita 2009


Zadaci sa prijemnog 1


Zadaci sa prijemnog 2


Zadaci sa prijemnog 3


Zadaci sa prijemnog 4


Zadaci sa prijemnog 5


Zadaci sa prijemnog 6


Zadaci sa prijemnog 7


Zadaci sa prijemnog 8


Zadaci sa prijemnog 9


Zadaci sa prijemnog 10