GODIŠNJI PLAN RADA8.1. REALNI BROJEVI


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


8.2. PITAGORINA TEOREMA I NJENA PRIMJENA


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


8.3. PROPORCIONALNOST DUŽI. TALESOVA TEOREMA


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


8.4. PROPORCIONALNE VELIČINE. FUNKCIJA DIREKTNE I OBRNUTE PROPORCIONALNOSTI


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


8.5. PRIKAZIVANJE I ANALIZA PODATAKA


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


8.6. CIJELI RACIONALNI IZRAZI


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


8.7. MNOGOUGAO (POLIGON)


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


8.8. KRUŽNICA I KRUG


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)