8.1. REALNI BROJEVI

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

8.2. PITAGORINA TEOREMA I NJENA PRIMJENA

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

8.3. PROPORCIONALNOST DUŽI. TALESOVA TEOREMA

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

8.4. PROPORCIONALNE VELIČINE. FUNKCIJA DIREKTNE I OBRNUTE PROPORCIONALNOSTI

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

8.5. PRIKAZIVANJE I ANALIZA PODATAKA

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

8.6. CIJELI RACIONALNI IZRAZI

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

8.7. MNOGOUGAO (POLIGON)

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

8.8. KRUŽNICA I KRUG

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)