GODIŠNJI PLAN RADA7.1. VEKTORI I IZOMETRIJSKA PRESLIKAVANJA


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


7.2. CIJELI BROJEVI


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


7.3. RACIONALNI BROJEVI


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


7.4. UGAO (KUT) I TROUGAO (TROKUT)


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


7.5. ČETVEROUGAO, OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)