7.1. VEKTORI I IZOMETRIJSKA PRESLIKAVANJA

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

7.2. CIJELI BROJEVI

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

7.3. RACIONALNI BROJEVI

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

7.4. UGAO (KUT) I TROUGAO (TROKUT)

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

7.5. ČETVEROUGAO, OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)