GODIŠNJI PLAN RADA5.1. BROJEVI PRVOG MILIONA


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


5.2. UGAO (KUT)


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


5.3. SABIRANJE I ODUZIMANJE U PRVOM MILIONU


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


5.4. TROUGAO (TROKUT)


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


5.5. MNOŽENJE I DIJELJENJE U PRVOM MILIONU - 1. DIO


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


5.6. OBIM I POVRŠINA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA/POVRŠINA KVADRA I KOCKE


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


5.7. MNOŽENJE I DIJELJENJE U PRVOM MILIONU - 2. DIO


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


5.8. ZAPREMINA (VOLUMEN, OBUJAM) KVADRA I KOCKE


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


5.9. BROJNI IZRAZI


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)


5.10. BROJEVI VEĆI OD MILIONA


LEKCIJE (PDF)

LEKCIJE (VIDEO)