5.1. BROJEVI PRVOG MILIONA

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

5.2. UGAO (KUT)

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

5.3. SABIRANJE I ODUZIMANJE U PRVOM MILIONU

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

5.4. TROUGAO (TROKUT)

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

5.5. MNOŽENJE I DIJELJENJE U PRVOM MILIONU - 1. DIO

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

5.6. OBIM I POVRŠINA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA/POVRŠINA KVADRA I KOCKE

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

5.7. MNOŽENJE I DIJELJENJE U PRVOM MILIONU - 2. DIO

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

5.8. ZAPREMINA (VOLUMEN, OBUJAM) KVADRA I KOCKE

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

5.9. BROJNI IZRAZI

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

5.10. BROJEVI VEĆI OD MILIONA

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)