9.1. RAZLOMLJENI RACIONALNI IZRAZI

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

9.2. TAČKA, PRAVA, RAVAN

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

9.3. LINEARNA FUNKCIJA

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

9.4. LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

9.5. SISTEMI LINEARNIH JEDNAČINA SA DVIJE NEPOZNATE

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)

9.6. GEOMETRIJSKA TIJELA

LEKCIJE (PDF)
LEKCIJE (VIDEO)