5. RAZRED (05.06.2015.)

Upute za rad:

Dragi učenici,
Naš današnji zadatak je sljedeći: Prvo prepišite sadržaj prezentacije pod rednim brojem 1. i uočite najvažnije gradivo koje treba da zapamtite. Nakon toga uradite kviz pod rednim brojem 2. Ukoliko dođe do problema sa slanjem rezultata kviza, pošaljite ih kao Word dokument na moj e-mail. Ako Vam zatreba pomoć i želite nešto da pitate, kliknite OVDJE i ispunite sva polja, a odgovor će te dobiti putem e-mail adrese.
5. RAZRED (27.05.2015.)

Upute:

Prvo se podsjetite kako smo rješavali zadatke na času. Nakon toga izradu vršite u svojoj svesci, a zatim kad završite, otvorite kviz ispod i upišete dobijene rezulate iz sveske. Ako Vam zatreba pomoć i želite nešto da pitate, kliknite OVDJE i ispunite sva polja, a odgovor će te dobiti putem e-mail adrese.5. RAZRED (06.03.2015.)

Upute za čas:

Dragi učenici,
Još jedan dan učenja na daljinu je pred nama. Kao i prošli put, očekujem saradnju i aktivan rad. Najaktivnije i najtačnije očekuju nagrade. Potrudite se da to budete baš vi.
Naš današnji zadatak je sljedeći: Prvo pregledajte prezentaciju pod rednim brojem 1. i izdvojite najvažnije gradivo koje će te da prepišite u školsku svesku. Potrudite se da zapamtite taj sadržaj jer je to nova lekcija. Nakon toga uradite kviz pod rednim brojem 2. Ukoliko dođe do problema sa slanjem rezultata kviza, pošaljite ih kao Word dokument na moj e-mail. Ako Vam zatreba pomoć i želite nešto da pitate, kliknite OVDJE i ispunite sva polja, a odgovor će te dobiti putem e-mail adrese.
5. RAZRED (27.02.2015.)

Upute za čas:

Prvo ponovite lekcije sa prethodnih časova pomoću prezentacija 1. i 2. da se podsjetite postupka množenja. Jako je važno da prezentacije pažljivo pregledate i ako treba nekoliko puta, dok ne shvatite lekcije. Nakon toga pristupite izradi kviza pod rednim brojem 3. Ako Vam zatreba pomoć i želite nešto da pitate, kliknite OVDJE i ispunite sva polja, a odgovor će te dobiti putem e-mail adrese. Također, prije izrade zadataka u kvizu, možete pogledati video 3 i 4 koji se nalaze na ovom linku.


6. RAZRED (24.12.2015.)

Upute za rad:

Dragi učenici,
Na prethodnom času radili smo drugu školsku pismenu zadaću. Uvijek nakon toga vršimo analizu i ispravak iste. Rezultate vašeg rada i ocjene dobićete u ponedjeljak, a sada uzmite jedan list papira iz sveske ili papir za kopiranje i prepišite rješenja zadataka iz prezentacije ispod (SVAKO ZA SVOJU GRUPU). Papir nemojte presavijati niti gužvati, nego ponesite sljedeći čas da zajedno zalijepimo u vašim zadaćnicama. To je sve za ovaj put. Želim vam ugodan rad.6. RAZRED (30.05.2017.)

Upute za rad:
6. RAZRED (05.06.2015.)

Upute za rad:

Dragi učenici,
Prvo se podsjetite kako smo rješavali zadatke na prethodnom času. Nakon toga izradu zadataka vršite u svojoj svesci, a zatim kad završite, otvorite Quiz ispod i upišete dobijene rezulate iz sveske. Ukoliko dođe do problema sa slanjem rezultata kviza, pošaljite ih kao Word dokument na moj e-mail. Ako Vam zatreba pomoć i želite nešto da pitate, kliknite OVDJE i ispunite sva polja, a odgovor će te dobiti putem e-mail adrese.6. RAZRED (06.03.2015.)

Upute za čas:

Dragi učenici,
Još jedan dan učenja na daljinu je pred nama. Kao i prošli put, očekujem saradnju i aktivan rad. Najaktivnije i najtačnije očekuju nagrade. Potrudite se da to budete baš vi.
Naš današnji zadatak je sljedeći: Prvo pregledajte prezentaciju pod rednim brojem 1. i izdvojite najvažnije gradivo koje će te da prepišite u školsku svesku. Potrudite se da zapamtite taj sadržaj jer je to nova lekcija. Nakon toga uradite zadatke od 1. do 6. na strani 181. u udžbeniku. Uradite u školskoj svesci, a potom uslikajte rezultate i pošaljite na moj e-mail. Ako Vam zatreba pomoć i želite nešto da pitate, kliknite OVDJE i ispunite sva polja, a odgovor će te dobiti putem e-mail adrese.6. RAZRED (27.02.2015.)

Upute za čas:

Prvo ponovite lekciju sa prethodnog časa pomoću prezentacije da se podsjetite postupka za određivanje NZS. Jako je važno da prezentaciju pažljivo pregledate i ako treba nekoliko puta, dok ne shvatite lekciju. Prvo pregledajte prezentaciju pod rednim brojem 1. , a potom pristupite izradi kviza pod rednim brojem 2. Ako Vam zatreba pomoć i želite nešto da pitate, kliknite OVDJE i ispunite sva polja, a odgovor će te dobiti putem e-mail adrese. Također, prije izrade zadataka u kvizu, možete pogledati video 3, 4, 5, 6 i 7 koji se nalaze na ovom linku.

7. RAZRED (24.12.2015.)

Upute za rad:

1. čas
Dragi učenici,
Prepisati i naučiti sadržaj prezentacije.


2. čas
Dragi učenici,
Prepisati i naučiti sadržaj prezentacije.


NAPOMENA: PISMENA ZADAĆA POMJERA SE ZA PONEDJELJAK.


7. RAZRED (24.12.2015.)

Upute za rad:

1. čas
Dragi učenici,
Na prethodnom času radili smo drugu školsku pismenu zadaću. Uvijek nakon toga vršimo analizu i ispravak iste. Rezultate vašeg rada i ocjene dobićete u ponedjeljak, a sada uzmite jedan list papira iz sveske ili papir za kopiranje i prepišite rješenja zadataka iz prezentacije ispod (SVAKO ZA SVOJU GRUPU). Papir nemojte presavijati niti gužvati, nego ponesite sljedeći čas da zajedno zalijepimo u vašim zadaćnicama. To je sve za ovaj put. Želim vam ugodan rad.


2. čas
Dragi učenici,
Prepisati i naučiti sadržaj prezentacije, tj. naučiti kako se vrši konstrukcija određenih uglova.7. RAZRED (05.06.2015.)

Upute za rad:

Dragi učenici,
Naš današnji zadatak je sljedeći: Prvo prepišite sadržaj prezentacije pod rednim brojem 1. i uočite najvažnije gradivo koje treba da zapamtite. Nakon toga uradite kviz pod rednim brojem 2. Ukoliko dođe do problema sa slanjem rezultata kviza, pošaljite ih kao Word dokument na moj e-mail. Ako Vam zatreba pomoć i želite nešto da pitate, kliknite OVDJE i ispunite sva polja, a odgovor će te dobiti putem e-mail adrese.IPP

Potrebno je izvršiti izradu ove vježbe. Postupak izrade radili smo na prethodnim časovima redovne nastave. Obavezno napiši svoje ime i pezime na početku i prati upute koje tamo stoje kada pokreneš vježbu.7. RAZRED (06.03.2015.)

Upute za 1. čas:

Dragi učenici,
Još jedan dan učenja na daljinu je pred nama. Kao i prošli put, očekujem saradnju i aktivan rad. Najaktivnije i najtačnije očekuju nagrade. Potrudite se da to budete baš vi.
Naš današnji zadatak je sljedeći: Prvo pregledajte prezentaciju sa prethodnog časa pod rednim brojem 1. da se podsjetite postupka izrade zadataka. Nakon toga uradite zadatke iz prezentacije pod rednim brojem 2.. Uradite u školskoj svesci, a potom uslikajte rezultate i pošaljite na moj e-mail. Ako Vam zatreba pomoć i želite nešto da pitate, kliknite OVDJE i ispunite sva polja, a odgovor će te dobiti putem e-mail adrese.Upute za 2. čas:

Dragi učenici,
Još jedan dan učenja na daljinu je pred nama. Kao i prošli put, očekujem saradnju i aktivan rad. Najaktivnije i najtačnije očekuju nagrade. Potrudite se da to budete baš vi.
Naš današnji zadatak je sljedeći: Prvo pregledajte prezentaciju pod rednim brojem 3. i izdvojite najvažnije gradivo koje će te da prepišite u školsku svesku. Potrudite se da zapamtite taj sadržaj jer je to nova lekcija. Nakon toga uradite zadatke od 1. do 4. na strani 176. u udžbeniku. Uradite u školskoj svesci, a potom uslikajte rezultate i pošaljite na moj e-mail. Ako Vam zatreba pomoć i želite nešto da pitate, kliknite OVDJE i ispunite sva polja, a odgovor će te dobiti putem e-mail adrese.


IPP

Potrebno je izvršiti izradu ove dvije vježbe. Postupak izrade radili smo na časovima redovne nastave. Obavezno napiši svoje ime i pezime na početku i prati upute koje tamo stoje kada pokreneš vježbu.
7. RAZRED (27.02.2015.)

Upute za 1. čas:

Prvo ponovite lekciju sa prethodnog časa putem prezentacije da se podsjetite postupka za određivanje. Jako je važno da prezentaciju pažljivo pregledate i ako treba nekoliko puta, dok ne shvatite lekciju. Prvo pregledajte prezentaciju pod rednim brojem 1. , a potom pristupite izradi kviza pod rednim brojem 2. Ako Vam zatreba pomoć i želite nešto da pitate, kliknite OVDJE i ispunite sva polja, a odgovor će te dobiti putem e-mail adrese. Također, prije izrade zadataka u kvizu, možete pogledati video 1, 2 i 3 koji se nalaze na ovom linku.Upute za 2. čas:

Prvo naučite lekciju pomoću prezentacije pod rednim brojem 3. Jako je važno da prezentaciju pažljivo pregledate i ako treba nekoliko puta, dok ne shvatite lekciju. Sadržaj prezentacije potrebno je prepisati u školsku bilježnicu (svesku), a potom pristupite izradi kviza pod rednim brojem 4. Ako Vam zatreba pomoć i želite nešto da pitate, kliknite OVDJE i ispunite sva polja, a odgovor će te dobiti putem e-mail adrese. Također, prije izrade zadataka u kvizu, možete pogledati video 1, 2 i 3 koji se nalaze na ovom linku.IPP

Potrebno je izvršiti izradu ove dvije vježbe. Postupak izrade radili smo na časovima redovne nastave. Obavezno napiši svoje ime i pezime na početku i prati upute koje tamo stoje kada pokreneš vježbu


9. RAZRED (30.04.2015.)

Upute:

Prvo se podsjetite fomula neophodnih za rješavanje ovih zadataka. Nakon toga zadatke riješite u svesci i izaberite jedan od ponuđenih odgovora u kvizu ispod. Ako Vam zatreba pomoć i želite nešto da pitate, kliknite OVDJE i ispunite sva polja, a odgovor će te dobiti putem e-mail adrese.IPP

Potrebno je izvršiti izradu ove vježbe. Postupak izrade radili smo na časovima redovne nastave. Obavezno napiši svoje ime i pezime na početku i prati upute koje tamo stoje kada pokreneš vježbu