Pitagora
(569.god.p.n.e - 475.god.p.n.e.)

Biografija
Pitagora

Rođen je na grčkom otoku Samosu, u Jonskom moru Otac mu se zvao Mnesarchus a majka Pitija. Oko 535. p.n.e Pitagora je otišao u Egipat. Za boravka u Egiptu, prijavio se i bio primljen u sveštenstvo gdje je učio o geometriji i sveštenicima npr. da ne jedu grašak, ne nose kožnu odjeću, žude za potpunom čistoćom i tajnosti. Za Pitagorinog boravka u Egiptu, perzijanci i Polikrat su napali i osvojili Egipat sa golemom flotom. Pitagora je, kao ratni zarobljenik, odveden u Babilon gdje je ostao oko 5 godina. Nakon povratka u Samos, osnovao je školu zvanu polukrug. 518. p.n.e. napušta Samos i odlazi za južnu Italiju. Ne zna se tačno zašto je otišao ali se misli da ili Samoanci nisu prihvatili njegove egipatske metode učenja ili zbog prisiljavanja u diplomatske misije i politiku. Nakon odlaska u Italiju, osniva filozofsku školu u gradu Krotonu gdje je imao mnogo sljedbenika – Pitagorejaca. Ipak, pridržavao se strogih uvjerenja: cijelo društvo mora biti vegetarijansko, lične stvari su zabranjene, filozofija služi za duševno pročišćenje… I muškarcima i ženama bilo je dozvoljeni ući u društvo. Pitagora je umro negdje oko 475. p.n.e.

"Ako nešto želiš da uradiš pameću onda o tome razmišljaj noću."
"Brige bi nas trebale voditi u akciju, a ne u depresiju. Nijedan čovjek koji se ne može kontrolirati nije slobodan"
"Budale i tvrdoglavci bogate advokate."
"Čovjek je mjera svih stvari."
"Kamen je zamrznuta muzika."
"Kvadrat nad hipotenuzom je jednak zbiru kvadrata nad katetama."
"Najstarije i najkraće riječi"da" i "ne" zahtjevaju najviše razmišljanja."
"Onaj koji sije sjeme smrti i boli ne može požnjeti sreću i ljubav."
"Zar da čovjek mojega uma jede leševe?"
"Zlato provjeravamo vatrom, ženu zlatom, a muškarca ženom."
"Život je nalik na Olimpijske igre: jedni trguju, drugi gledaju, treći se bore."

Z A N I M LJ I V O S T I
  Legenda o Pitagorinoj teoremi:
Čekajući u predvorju palače da ga primi tiranin Polikrat, Pitagora se zagledao u kamene pločice na podu. Tako mu je sinula ideja: zbir kvadrata dviju kateta jednak je kvadratu nad hipotenuzom. Pitagora je bio oduševljen svojim otkrićem. Toliko se je veselio da je bogovima u znak zahvalnosti žrtvovao vola. Tako  je  prvi puta u povijesti netko stradao zbog matematike. Tradicija se nastavlja. Zbog matematike učenici i dalje stradavaju.

Tales
(624.god.p.n.e - 547.god.p.n.e.)

Biografija
Tales iz Mileta

Milet (zapadna obala Male Azije, trgovački i kulturni centar u VI. v.p.n.e.). Nažalost, nije očuvano ništa od njegovih pisanih djela.Njegova su pisana djela bila izgubljena već u Aristotelovo doba, koji nije imao uviđaj u Talesova djela. Misli se da je porijeklom bio Feničanin.Bio je naučnik, filozof, matematičar, astronom, učitelj Pitagore. Bio je uspješan trgovac maslina i soli. Ubraja se među 7 grčkih mudraca. Zabilježeno je da je Tales predvidio pomrčinu sunca 585 god. p.n.e. Predviđanje pomrčine mjeseca onda je bilo uobičajeno, ali je bilo teško izreći kada će biti pomrčina sunca, budući da se ta pojava nije mogla vidjeti sa svih dijelova na Zemlji. Postoji nekoliko kasnijih zapisa o tome kako je Tales izračunao visinu piramida. Za sunčana dana čekao je trenutak kada će sjena svih predmeta (npr. štapa kojeg je zabio u pijesak pokraj piramide) biti jednaka njihovoj visini. To je onda primijenio i na piramidu i preko sjene izračunao njenu visinu. Tales prvi dao logičke temelje dokazivanju teorema. Nije dovoljno samo opažati pojave, već ih i dokazati. U mnogim knijgama o historiji matematike pripisuju mu se ovi teoremi iz geometrije:

"Prečnik dijeli krug na dva jednaka dijela. "
"Uglovi uz bazu jednakokrakog trougla su jednaki."
"Dva su trougla su podudarna ako imaju jednaka dva ugla i jednu stranicu."
"Ugao na polukružnici je prav." (Talesovim teorema)

Neki historičari kažu da je Tales, koji je učio geometriju od Egipćana, prvi na kružnici opisao da je ugao nad polukružnicom pravi, i da je u čast tom otkriću bogovima žrtvovao vola. Tales je također svojim matematičkim opažanjima dao doprinos i nautici. Između ostalog, našao je metodu kako izračunati udaljenost brodova od obale.

Z A N I M LJ I V O S T I
Tales se bavio trgovinom. U tu svrhu prevozio je sol na mulama koje su na svom putu trebale prijeći potok. Jedna je mula bila neposlušna, ali i snalažljiva. Da bi se rješila tereta, mula se izvaljala u vodi i tako rastopila svu sol. Tales ju je nadmudrio. Natovario ju je sa spužvama umjesto solju. Kad se je izvaljala u vodi više se nije mogla podići. Tako ju je Tales uspio opametiti.

Arhimed
(287 g.p.n.e - 212.g.p.n.e.)

Biografija
Arhimed

Starogrčki naučnik. Rođen je i živio u Sirakuzi (Sicilija). Bavio se matematikom, mehanikom, fizikom i astronomijom. Autor je mnogih pronalazaka: poluge, zavrtnja, rotacionih mašina za navodnjavanje zemlje... Postavio je naučne osnove statike, uveo pojam centra mase i momenta rotacije. Odredio je položaje centra mase mnogih figura i tijela. Matematički je formulirao zakon poluge i slaganje paralelnih sila. Dao je osnove hidrostatike, definirajući ponašanje tijela u potopljenoj tečnosti (Arhimedov zakon). Pomoću tog zakona riješio je zadatak o sadržaju zlata i srebra u kruni Sirakuškog Cara Gierona. Iz njegove metode izračunavanja površina i zapremina tijela, i obima kruga razvio se, poslije gotovo 2000 godina, integralni račun. Prvi je odredio približnu vrijednost broja pi (3,14).

Euklid
(340 g.p.n.e - 280.g.p.n.e.)

Biografija
Euklid

Veliki je starogrčki matematičar. Drži se osnivačem geometrije. Najznačajnije su mu djelo Elementi u kojima je dao aksiomatsko zasnivanje geometrije, uključujući znameniti peti postulat o paralelama. Euklidovi elementi pisani su u 13 knjiga. Svaka knjiga govori o drugom dijelu matematike. Peti postulat je napisan u prvoj knjizi, a teorija brojeva u devetoj knjizi. Elementi su knjige najprevođenije poslije Biblije. Euklidova geometrija bila je jedina do pojave Lobachevskog u 17. stoljeću. Lobachevski razvija tzv. Neeuklidsku geometriju koja se temelji na suprotnosti postavki 5. postulata o paralelama.

Da biste vidjeli biografije velikana (njih više od stotinu), kliknite ovdje.